Završen projekt ‘U mojem dvorištu’

Konferencija za novinare 170201Dana 1. veljače 2017. godine gradonačelnik Grada Velike Gorice Dražen Barišić, u pratnji direktora gradskog komunalnog društva VG Čistoća Željka Galekovića te voditelja projekta Marka Ružića, održao je konferenciju za tisak povodom uplate sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, koja je označila završetak projekta „U mojem dvorištu“. Uplata je obavljena 9.1.2017. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9,39 milijuna kuna, od čega je Europska unija sufinancirala 7,96 milijuna.

Tijekom provedbe projekta izrađena je usporedna studija gospodarenja otpadom Grada Velenje (Slovenija), koji odvojeno prikuplja i zbrinjava više od 50% svoga komunalnog otpada, i Grada Velike Gorice, koji ovakvom udjelu već dugo vremena teži, ali je sada, sukladno novome Planu gospodarenja otpadom RH, to dužan i postići. Studijom su pružene i smjernice kako to postići odvojenim sakupljanjem otpada „na kućnome pragu“, za što će se u narednom razdoblju osigurati potrebna opremu i organizacijska struktura unutar gradskog komunalnog društva VG Čistoća. – Prvi korak u tom smjeru već je učinjen, pa su tako sve stambene zgrade u Velikoj Gorici dobile kante za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i otpadne ambalaže, što je već u prvoj godini primjene dovelo do 100%-tnog povećanja udjela odvojeno sakupljenog otpada u ukupnom otpadu na mjesečnoj razini – istaknuo je gradonačelnik Dražen Barišić.

Prema riječima direktora VG Čistoće Željka Galekovića, sredstvima projekta sagrađeno novo Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava omogućilo je gradskom komunalnom društvu VG Čistoća da na primjeren, prihvatljiv i jednostavan način sav otpad, odvojeno po vrstama prikupljen od korisnika, skladišti na jednom mjestu te pretovaruje u veće spremnike radi kvalitetnog i povoljnog prijevoza do njegovog konačnog odredišta, gdje će se zbrinuti na pravilan način, odnosno reciklirati radi proizvodnje novih sirovina. Objekt također pruža VG Čistoći kvalitetan servisni prostor za održavanje vlastitih vozila, strojeva i opreme, kakav do sada nije postojao.
U skladu s upravo donesenim Planom gospodarenja otpadom RH Grad će tijekom ove godine izraditi PGO Grada Vvelike Gorice te izraditi potrebnu dokumentaciju za uređenje pogona za odvojeno prikupljanje i recikliranje građevinskog otpada. Također planira se izraditi dokumentacija za izgradnju vlastite kompostane za zeleni otpad.

IMG_4173

Leave a Reply

Your email address will not be published.