Stručni posjet kapacitetima za odvojeno sakupljanje i obradu otpada na otoku Krku

U srijedu 26. kolovoza 2015. godine predstavnici partnerskih organizacija sudionika projekta IMBY obavili su studijsko putovanje i stručni posjet komunalnom poduzeću Ponikve Eko-otok Krk d.o.o., prilikom čega je održana i radionica razmjene znanja, iskustava i dobre prakse između predstavnika komunalnog poduzeća i predstavnika projektnih partnera, koji su s velikim zanimanjem razgledali jedan od primjera najbolje prakse gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

Stručnom posjetu prisustvovalo je devetero predstavnika hrvatskih projektnih partnera, udruga i medija te slovenskih projektnih partnera.

Sudionike stručnog posjeta pozdravio je direktor tvrtke g. Frane Mrakovčić, a prezentaciju djelovanja sustava gospodarenja otpadom na otoku Krku održao je pomoćnik direktora g. Ivan Jurešić, koji je sudionike stručnog posjeta poveo i u obilazak reciklažnog dvorišta u gradu Krku te Odlagališta komunalnog otpada Treskavac u sklopu kojeg se nalaze i pogoni za sortiranje odvojeno sakupljenog ambalažnog otpada te kompostana za biootpad, dok se preostali otpad odlaže na sanitarno odlagalište.