Proračun

Grad Velika Gorica

KategorijaPrihvatljivi trošak (EUR)%
Troškovi osoblja38.060,685,03
Troškovi vanjskih usluga115.620,0415,29
Troškovi ulaganja599.989,4579,37
Administrativni troškovi2.283,640,30

VG Čistoća d.o.o.

KategorijaPrihvatljivi trošak (EUR)%
Troškovi osoblja13.787,6044,33
Troškovi vanjskih usluga16.490,7653,02
Troškovi ulaganja0,000,00
Administrativni troškovi827,262.66

Grad Velenje

KategorijaPrihvatljivi trošak (EUR)%
Troškovi osoblja62.871,1022,72
Troškovi vanjskih usluga53.910,0119,48
Troškovi ulaganja156.219,2056,44
Administrativni troškovi3.772,271,36

Školski centar Velenje

KategorijaPrihvatljivi trošak (EUR)%
Troškovi osoblja134.120,7076,85
Troškovi vanjskih usluga17.970,0010,30
Troškovi ulaganja14.376,008,24
Administrativni troškovi8.047,244,61

Proračun opreracije

KategorijaPrihvatljivi trošak (EUR)%
Troškovi osoblja248.840,0820,09
Troškovi vanjskih usluga203.990,8116,47
Troškovi ulaganja770.584,6562,23
Administrativni troškovi14.930,411,21

Izvori financiranja projekta

Iznos (EUR)
Primici koje treba odbiti3.000,00
Zatraženo EFRR javno sufinanciranje %85%
Javno sufinanciranje185.301,92
Privatno sufinanciranje0,00