Zajednička strategija edukacije i komunikacije s javnošću na području Grada Velike Gorice i Grada Velenja

Zajednička strategija edukacije i komunikacije s javnošću na području Grada Velike Gorice i Grada Velenja

Kako bi se građane i ostale korisnike sustava gospodarenja otpadom educiralo o pravilnom postupanju s otpadom koji svakodnevno stvaraju, potrebno je pristupiti sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Gradovi partneri stoga će, u suradnji s komunalnim poduzećima, udrugama, tvrtkama, obrazovnim i drugim institucijama, pokušati razraditi strategiju sustavnog pristupa edukaciji i komunikaciji s javnošću, koju će potom prezentirati javnosti i distribuirati drugim jedinicama lokalne samouprave i komunalnim poduzećima na programskom području provedbe projekta, ali i učiniti dostupnom cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti.