Nabava električnog kombija za potrebe Centra ponovne uporabe Velenje

Nabava električnog kombija za potrebe Centra ponovne uporabe Velenje

Sakupljanje ponovno iskoristivih predmeta i opreme (pokućstvo, bijela tehnika, sitni predmeti iz domaćinstva, elektronički uređaji…) u Centru ponovne uporabe (CPU) Velenje obavlja se po pozivu korisnika. Kako bi se prijevoz tih predmeta od korisnika do CPU-a obavio na za okoliš što manje štetan način, Grad Velenje odlučio je za tu namjenu u sklopu projekta nabaviti električni kombi.

Javna nabava za električno radno vozilo započela je 25. 2. 2015., a ponude su otvorene 27. 3. 2015. Ugovor s tvrtkom HOA PROJEKT d.o.o. sklopljen je dana 6. 5. 2015. godine, a 28. 5. 2015. isporučeno je električno radno vozilo, koje svim svojim karakteristikama odgovara zahtjevima kvalitete koju smo i očekivali.