Izgrađeno Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava

Izgrađeno Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava

Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava planirano je na ulazu u Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, nedaleko naselja Mraclin, kao središnje mjesto za gospodarenje odvojeno sakupljenim otpadom na području Grada Velike Gorice.

javna nabava

Građevinska dozvola za izgradnju dvorišta izdana je 22.4 2014. godine. U sklopu provedbe projekta IMBY planirano je izgraditi i staviti u funkciju ovaj objekt koji se sastoji od ograđenog betonskog platoa površine 4.300 m2 smještenog na parceli veličine 7.330 m2; rampe za vozila i nadstrešnice za smještaj kontejnera i preša za otpad; nadstrešnice s boksevima za rasute otpadne materijale (postojeća); objekta za skladištenje opasnog otpada; nadstrešnice iznad preša te servisnog objekta s nadstrešnicom za obavljanje manjih servisnih zahvata na vozilima gradskog komunalnog poduzeća. Osim toga, tu je i ulazna porta, kancelarija, garderoba i sanitarni čvor za zaposlene.

Javna nabava radova izgradnje RD Mraclinska Dubrava provedena je u razdoblju od 7. 1. 2015. do 14. 4. 2015. godine, kad je sklopljen ugovor o radovima s tvrtkom Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada. Radovi su trajali od datuma sklapanja ugovora, pa do 15. 11. 2015. godine kad je naručitelju, Gradu Velikoj Gorici, predan dovršeni objekt izuzetne kvalitete.

srpanj 2015.

rujan 2015.

studeni 2015.