Elaborat o sastavu i količini otpada koji nastaje na području gradova partnera

Elaborat o sastavu i količini otpada koji nastaje na području gradova partnera

Istraživanjem sastava i količine otpada koji se proizvodi na području Grada Velike Gorice, odnosno Grada Velenja, prikupit će se podatci važni za izradu Komparativne studije gospodarenja otpadom za ova dva grada, kao i za izradu smjernica za daljnji održivi razvoj sustava gospodarenja otpadom na području obaju gradova. Poznavanje sastava i količina otpada omogućuje i donošenje odluka o razvoju tehnologija, nabavi potrebne opreme, vozila i drugih resursa potrebnih za njegovo pravilno zbrinjavanje.

Elaborati o sastavu i količini otpada na području Grada Velike Gorice

Elaborati o sastavu i količini otpada na području Grada Velenja