Održan peti partnerski sastanak u Velenju (Slovenija)

U utorak, 5. svibnja 2015. godine, održan je peti partnerski sastanak predstavnika projektnih partnera projekta IMBY, na kojem je sudjelovalo troje predstavnika hrvatskih projektnih partnera  te predstavnici slovenskih partnera u projektu. Svrha sastanka bila je utvrditi napredak u provedbi projektnih aktivnosti i dogovoriti detalje o nastavku projekta.

Voditelj projekta prikazao je prezentaciju o napretku u provedbi aktivnosti, u kojoj su objedinjeni podatci o aktivnostima svih partnera. Dogovoreni su također detalji o načinu pripreme i izrade edukativnih i promotivnih materijala u sklopu projekta. Stručnjakinja za gospodarenje otpadom Kaja Flis predstavila je koncept dvije radionice o izradi komunikacijske i edukacijske strategije gospodarenja otpadom koje će se održati u Velikoj Gorici 20. svibnja 2015. godine.