Aktivnosti

Aktivnosti projekta IMBY po radnim paketima

RP1: Administrativno i financijsko upravljanje projektom, koordinacija aktivnosti i komunikacija među partnerima
Osnivanje izvršnog odbora za vođenje projekta, osnivanje radnih timova partnera
Koordinacija zapošljavanja novopredviđenih članova timova u provedbi projekta
Sastavljanje i uvođenje administrativnih obrazaca za provedbu projekta
Kompilacija radnih materijala za potrebe radionica i sastanaka te koordinacija izrade prekograničnih studijskih i drugih materijala
Organizacija radnih sastanaka partnera, koordinacija radionica za prijenos znanja i iskustava među partnerima, koordinacija prekograničnih studijskih putovanja
RP2: Analiza postojećeg stanja sustava gospodarenja otpadom na prekograničnom području i prijedlog strateškog plana razvoja
Analiza sastava i količine otpada na prekograničnom području
RP3: Izgradnja i opremanje kapaciteta za odvojeno sakupljanje i ponovnu uporabu otpada
Priprema i provedba izgradnje Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava
Stavljanje u funkciju Centra za ponovno korištenje (CPU Velenje)
RP4: Educiranje sudionika sustava gospodarenja otpadom
Priprema i izrada zajedničke komunikacijsko-edukacijske strategije javnih tijela s javnošću na prekograničnom području
Obuka operatera za rad u sustavu razmjene podataka o količinama i vrstama otpada
Studijsko putovanje – posjeti na programskom području s radionicama za razmjenu znanja, iskustava, tehnologija i dobre prakse među partnerima
RP5: Informiranje i obavještavanje javnosti
Koncipiranje i izrada tiskanih i internetskih dvojezičnih (SI-HR) informativno-obavještajnih materijala, uputa o pravilnom gospodarenju otpadom za stanovnike prekograničnog područja
Razrada medijskih poruka i objava oglasa u tisku i drugim medijima